IC TEC - Info Communication Technologies (Referencie)
 • Výstavba a údržba rádiových prístupových sietí na báze mikrovlnnej technológie „bod – multibod“ IRT 2000 plus DECT, SWING a DIREX pre Slovak Telekom, a.s. vrátane akvizičnej a inžinierskej činnosti, výstavby stožiarov a inštalácie technológie
 • Budovanie, testovanie a servis SDH optickej prenosovej siete pre Orange Slovensko, a.s.*
 • Budovanie a servis mikrovlnnej prenosovej siete SDH pre Orange Slovensko, a.s.
 • Výstavba VRS pre spoločnosť Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.**
 • Výstavba a servis transportnej DWDM siete pre Slovak Telekom, a.s.*.
 • Preventívna technologická a stavebná údržba sajtov IRT 2000 pre Slovak Telekom, a.s.
 • Inštalácia vnútorných optických rozvodov a akvizičná činnosť pre technológiu FTTH pre Orange Slovensko, a.s.
 • Retrofit MW PDH technológie Innova pre Orange Slovensko a.s.
 • Pripájanie koncových účastníkov FTTH služby Fibernet pre Orange Slovensko, a.s.
 • Inštalácia a testovanie SDH a WDM zariadení transportnej siete ŽSR a.s. *
 • Inštalácia, testovanie a integrácia SDH zariadení do siete OSS SEPS a.s.
 • Inštalácia a testovanie SDH multiplexerov v tansportnej sieti Energotel a.s.
 • Inštalácia a testovanie zariadení Tellabs v MBH sieti Orange Slovensko a.s.

*ako subdodávateľ spoločnosti Alcatel-Lucent a.s.
**ako subdodávateľ spoločnosti ZKRAT, s.r.o.